#کاورعنوانفروش آخر هفتهفروش کلهفته های اکران
1Black Panther: Wakanda ForeverBlack Panther: Wakanda Forever$66.5M$287.2M2
2The MenuThe Menu$9.0M$9.0M1
3HomecomingHomecoming$8.8M$8.8M1
4Black AdamBlack Adam$4.6M$157.1M5
5Ticket to ParadiseTicket to Paradise$3.2M$61.5M5
6She SaidShe Said$2.2M$2.2M1
7Lyle, Lyle, CrocodileLyle, Lyle, Crocodile$1.9M$43.2M7
8SmileSmile$1.2M$104.6M8
9Prey for the DevilPrey for the Devil$920K$18.4M4
10The Banshees of InisherinThe Banshees of Inisherin$729K$7.2M5